Çöp ve Çamaşır Şutu

Çok katlı binalar, oteller ve hastanelerde üst katlardan atılan çöp posetleri veya çamasır